Persondatapotilk

Velkommen som klient hos Sundhedskonsulent ronja jørgensen

Som klient hos Sundhedskonsulent Ronja Jørgensen lover jeg dig, at behandlingen af dig og dine data sker i overensstemmelse med behandlingsreglerne i data- beskyttelsesforordningens kapitel II. Enhver behandling af andres personoplysninger, der ikke sker i en rent privat sammenhæng, skal ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet. 
Som klient hos mig vil jeg tage noter og føre journal om dine personfølsommeoplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Under Sundhedskonsulent Ronja Jørgensen er jeg ansvarlig for, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at det kun er relevante oplysninger der behandles, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering. Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen.

Ved etablering af kundeforhold til Sundhedskonsulent Ronja Jørgensen, giver du samtykke til ovenstående. Uden samtykke til ovenstående er ikke kundeforhold ikke muligt.

Personoplysninger om klienter videregives ikke til en tredjemand jf. sundhedslovens tavshedspligt. 

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

I de fleste tilfælde vil personoplysningerne dog blive slettet efter endt kundeforhold og 1 år frem, for at kunne sikre virksomhedens bogføring. 

Du har ret til at trække din samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet